Welkom op de Baanbreker

Welkom op de website van basisschool de Baanbreker. Basisschool de Baanbreker is een protestants christelijke ontmoetingsschool, waar respect voor de medemens en omgeving een belangrijke rol spelen. Kinderen komen op de Baanbreker om te leren.

De school heeft samen met de ouders ook een opvoedende taak. We willen een sfeer creëren waar we open en eerlijk met elkaar kunnen communiceren en waarin kinderen, ouders en team zich vertrouwd en veilig voelen.

De Baanbreker is één van de drie basisscholen in de wijk Lunetten. Lunetten is een relatief jonge wijk van de stad Utrecht. De kinderen die bij ons op school zitten zijn voor het grootste deel woonachtig in de wijk Lunetten en een klein deel is woonachtig in de wijk Hoograven.